Persona’s

Persona’s

Gratis Persona templates

Het doel van persona is om een realistische en betrouwbare representatie te geven van je doelgroep. In een tijd dat doelgroepen steeds ‘ vloeibaarder’ worden en dus lastig te vatten, is het gebruik maken van personas een goede manier om dichter bij je beoogde gebruiker, klant of gesprekspartner te komen.

Het opstellen van een persona wordt gedaan aan de hand van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, als je het grondig wilt aanpakken. Echter, met het nadenken over je doelgroep op deze manier, en met een flinke dosis inlevingsvermogen kom je ook al een heel eind.  Hoe realistischer de persona’s des te bruikbaarder.

Om tot goede persona te komen doe je onderzoek waarmee je de volgende vragen beantwoordt: Wie zijn de mensen met wie je communiceert, en waarom gebruiken ze jouw dienst/ product?  Wat voor een gedrag, aannames en verwachtingen hebben ze ten opzichte van je dienst/product/ organisatie? Zoek vervolgens naar gemeenschappelijke punten. Thema’s, karakteristieken die kenmerkend zijn voor de groep die je wilt bereiken.

Door vragen te stellen over de demografische eigenschappen van je persoon, zijn wensen, persoonlijke eigenschappen, verwachtingen, dromen, ambities en motivaties maak je een persona realistisch.

Een goede persona:

  1. Geeft een representatie van een grote groep gebruikers, zoals bezoekers van je site.
  2. Laat zien wat de behoeftes en verwachtingen zijn van de meest belangrijkste stakeholders.
  3. Geeft een helder beeld van de doelstellingen en de verwachtingen ten opzichte van het gebruik van je product/dienst en de manier waarop men deze wil gaan gebruiken.
  4. Beschrijft een echt persoon met achtergronden, doelen en waarden.

Bronnen voor deze informatie zijn bijvoorbeeld: Google Analytics, onderzoek naar gebruik van je product, polls, social media, feedback.

Door het beschrijven van een echt persoon kun je je product/ dienst toetsen met de verwachtingen en vragen die hij/zij stelt. Op die manier maak je iets dat beter aansluit op de belevingswereld van je doelgroep. Een relatief eenvoudige en goedkope methode om je ideeën te toetsen.

Maak ten minste drie persona voordat je aan een project begint en beperk je tot degene waar je in je communicatie op wilt focussen. Het doel is om een inzicht te krijgen in je voornaamste doelgroep, niet in de wereld.
Download de templates voor een B2B persona en een B2C persona of neem contact met ons op voor een customized persona workshop.

Referenties
Communicating Design: Developing Web Site Documentation for Design and Planning, by Dan Brown, 2007
Information Architecture: Blueprints for the Web, by Christina Wodtke and Austin Govella, 2009
Personas: The Foundation of a Great User Experience Site exit disclaimer by Kevin O’Connor

 


One response to “Persona’s”